รูปแบบที่ 3 : รูปแบบวิธีเล่นรูเล็ต แบบฝรั่งเศส เป็นการเล่นที่ใช้วงล้อที่มีตัวเลขตั้งแต่หมายเลข ศูนย์ ไปจนถึงหมายเลข 36  โดยในตารางการเล่นรูเล็ตรูปแบบนี้จะมีความคล้ายกับรูปแบบอเมริกา แต่มีคำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเป็นภาษาฝรั่งเศส คือ http://committedsardine.com/

  • Rouge / Noir คือ แดง / ดำ
  • Impair / Pair คือ  คี่ / คู่
  • Manque / Pass คือ

ต่ำ ประกอบไปด้วยหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 18

สูง ประกอบไปด้วยหมายเลข 19 ถึงหมายเลข 36

  • Premiere / Moyene / Derniere 12 คือ

ตัวแรกชุดแรก ประกอบไปด้วยหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 12

ตัวแรกชุดที่สอง ประกอบไปด้วยหมายเลข 13 ถึงหมายเลข 24

ตัวแรกชุดที่สาม ประกอบไปด้วยหมายเลข 25 ถึงหมายเลข 36

คำศัพท์ที่ใช้สำหรับวางเดิมพัน

  • Voisins du zero คือ การวางเดิมพันหมายเลขที่อยู่สองฝั่งระหว่างหมายเลข ศูนย์ คือ 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2 และ 25
  • Tiers du cylinders คือ การวางเดิมพันหมายเลขที่อยู่ตรงกันข้ามกับหมายเลข ศูนย์ คือ 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16 และ 33
  • Orphelins คือ การวางเดิมพันหมายเลข คือ 7, 34, 6, 1, 20, 14, 31 และ 9
  • Finales en plein คือ การวางเดิมพันหมายเลขที่ตัวเลขลงท้ายเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น 2,12,22 และ 33 เป็นต้น
  • Finales a cheval คือ การวางเดิมพันหมายเลขที่ตัวเลขลงท้ายเหมือนกันของทุกๆหมายเลขในสองหลัก ยกตัวอย่างเช่น 5, 15, 25, 2, 12, 22 และ 32
  • Jeu Zéro คือ การวางเดิมพันหมายเลขทั้ง 7 หมายเลข ที่อยู่ใกล้กับหมายเลข ศูนย์ คือ 12, 35, 3, 26, 0, 32 และ 15 http://davidtuterashoes.com/